Mijn visie:

In elke organisatie zal risicomanagement  – mits op een gedragen en pragmatische manier geïmplementeerd – een krachtige bijdrage leveren aan het strategisch proces én het realiseren van de doelstellingen. Slimme keuzes maken en beter omgaan met onzekerheden.

Mijn overtuiging:

Mijn visie op risicomanagement heb ik ontwikkeld in de vele jaren dat ik actief met risico- en compliancemanagement beleid en praktijk aan de slag geweest ben. In deze jarenlange ervaringsperiode heb ik de volgende overtuigingen opgedaan:

Risicomanagement doe je:

 • Doelgericht en de doelen zijn afgeleid van de strategie
 • Op basis van vastgestelde prioriteiten
 • Integraal in alle geledingen van de organisatie
 • In het hele spectrum van strategisch, financieel, operationeel en compliance
 • Gestructureerd en continu
 • Pragmatisch

En daarom:

 • Kies je voor een aanpak die zich bewezen heeft
 • Zorg je dat iedereen zijn rol kent
 • Weet je hoe je de zes valkuilen kunt vermijden:   https://www.riskmatters.nl/blog/
 • Verlies je je niet in honderden risico’s maar kies je de belangrijkste
 • Documenteer je doelmatig en efficiënt
 • Blijf je voortdurend leren en verbeteren