Blog

Top 10 risico’s… Altijd interessant die tweejaarlijkse survey van AON over de grootste risico’s.

Vandaag gepresenteerd in een interessante bijeenkomst op hun kantoor in Utrecht. Wat opviel was de constatering dat veel risico’s een externe oorzaak kennen in de immer meer volatiele en complexe wereld. Dat betekent meer aandacht voor gevolgbestrijding in plaats van oorzaken wegnemen. En dat 100% beheersing van alle risico’s nog meer utopisch is geworden. Verder was ik het roerend eens met het pleidooi van ontkokering: risicomanagement – veiligheidsmanagement – kwaliteitsmanagement en compliance management moeten uit hun silo’s treden en een integrale benadering ontwikkelen! Dank Alex van den Doel voor de uitnodiging..

Innovatief risicomanagement

Innovatief risicomanagement: de event industry hackaton… Vandaag opende de CEO van mijn huidige opdrachtgever – Paul Riemens van RAI Amsterdam – de event industry hackaton. 50 hackers, die verdeeld over 8 teams in 24 uur tot een oplossing moeten komen voor 4 gekozen uitdagingen die spelen in de evenementenbranche. De meest prangende vraagstukken op het gebied van duurzaamheid, matchmaking, beleving en eventmanagement worden tijdens deze dag opgelost door een team van experts, wetenschappers, studenten en professionals uit diverse vakgebieden. Dat is nog eens een innovatieve manier om met onzekerheid om te gaan in een snel veranderende wereld.

De zes valkuilen bij een risicomanagement implementatie

Veel organisaties worstelen met de inrichting van hun risicomanagement. De noodzaak ertoe wordt doorgaans wel gevoeld, hetzij vanuit een intrinsieke motivatie, hetzij omdat stakeholders en wet- en regelgevers daarom vragen. De resultaten worden echter vaak als onbevredigend ervaren. ‘We hebben weer een papieren tijger erbij’ en ‘ik heb nog steeds niet het gevoel volledig in control te zijn’ zijn veelgehoorde reacties. Wat gaat er mis? Hieronder beschrijf ik de zes valkuilen die ik vanuit mijn ervaring met risicomanagement ben tegengekomen en hoe deze te ondervangen zijn.

Meer lezen