Riskmatters ondersteunt op pragmatische wijze organisaties bij het opzetten of verder ontwikkelen van het risicomanagement. De ondersteuning is hands-on en altijd specifiek gericht op de wensen en behoeften van de organisatie. De actuele ‘levensfase’ waarin het risicomanagement zich bevindt én de ambitie vertalen wij samen naar een aanpak. De aanpak is beproefd en heeft zich in de praktijk bewezen.

 

Concreet kan de ondersteuning bestaan uit bijvoorbeeld:

 • Risk Management Maturity analyse
 • Beleidsdefinitie
 • Begeleiding risico analyse sessies
 • Implementatie full circle risicoraamwerk
 • Trainingen en workshops inzake risicomanagement
 • Awarenessprogramma
 • Compliance vraagstukken
 • Interim riskmanagement

Voor wie is de ondersteuning bedoeld?

Diverse stakeholders maken gebruik van risicomanagement. De ondersteuning kan derhalve geboden worden aan:

 • Directie
 • Senior management
 • Risico-eigenaren
 • Riskmanagers en – coördinatoren
 • Compliance officers
 • Toezichthouders
 • Overige actoren in het proces van risico- en compliancemanagement.