Archive op juli 2019

Top 10 risico’s… Altijd interessant die tweejaarlijkse survey van AON over de grootste risico’s.

Vandaag gepresenteerd in een interessante bijeenkomst op hun kantoor in Utrecht. Wat opviel was de constatering dat veel risico’s een externe oorzaak kennen in de immer meer volatiele en complexe wereld. Dat betekent meer aandacht voor gevolgbestrijding in plaats van oorzaken wegnemen. En dat 100% beheersing van alle risico’s nog meer utopisch is geworden. Verder was ik het roerend eens met het pleidooi van ontkokering: risicomanagement – veiligheidsmanagement – kwaliteitsmanagement en compliance management moeten uit hun silo’s treden en een integrale benadering ontwikkelen! Dank Alex van den Doel voor de uitnodiging..