Archive op augustus 2018

De zes valkuilen bij een risicomanagement implementatie

Veel organisaties worstelen met de inrichting van hun risicomanagement. De noodzaak ertoe wordt doorgaans wel gevoeld, hetzij vanuit een intrinsieke motivatie, hetzij omdat stakeholders en wet- en regelgevers daarom vragen. De resultaten worden echter vaak als onbevredigend ervaren. ‘We hebben weer een papieren tijger erbij’ en ‘ik heb nog steeds niet het gevoel volledig in control te zijn’ zijn veelgehoorde reacties. Wat gaat er mis? Hieronder beschrijf ik de zes valkuilen die ik vanuit mijn ervaring met risicomanagement ben tegengekomen en hoe deze te ondervangen zijn.

Meer lezen